zahájení kurzu je 1.7. v 16 hod.
 cena 19 000 Kč  Kyselovska 84 Slavonin autobus č.17
 
 
 
 
 

 Přijímáme nové žadatele  na sk. B, B+E,C, C+E, T, Výuka bude  distačně po dobu omezení pro autoškoly. Zdravotní příprava., CD testy a učeb.zdarma. Závěrečná zkouška v ceně. Přihlásit se online.

Školení řidičů

Nabízíme školení řidičů profesní platné od 1. 4. 2008 z.č.374/2007 Sb., školení referentů: z. č. 309/2006 Sb. a školení z povolání do 3500 kg: z. č. 111/1994 Sb.

Přihláška on-line
Termíny školení

Školení řidičů

Autoškola Novotná nabízí zajištění povinného školení řidičů ve svých učebnách nebo na jiném místě dle Vašeho výběru (máte-li osob k proškolení více). Kurzy vedou lektoři s dlouholetými zkušenostmi. Obsah je uzpůsoben aktuálnímu stavu práva.

Po skončení obdrží každý účastník Potvrzení o absolvování, zaměstnavateli vystavíme souhrnné osvědčení o řádném splnění zákonné povinnosti.

Školení řidičů profesní dle zákona číslo 374/2007 Sb.

Kolem školení řidičů panovala v minulosti spousta nejasností. Od 1. března 2008 je upraveno zákonem č. 374/2007 Sb.

Zákon vznikl jako reakce na Evropskou směrnici č. 2003/59/ES. Ta zcela nově zavedla povinnost pro určité kategorie řidičů vlastnit osvědčení s platností ve všech členských státech EU. Zákon zavádí pro tyto řidiče povinnost vstupního školení v rozsahu 140 hodin. Toto školení musí absolvovat všichni noví řidiči. Dále budou muset řidiči navštěvovat vždy v období 5 let 35 hodin školení (7 hodin jednou za rok).

Od 1. srpna 2011 mohou řidiči, kteří získali řidičské oprávnění skupin C, CE, C1 nebo C1E do 10. 9. 2009 nebo řidičské oprávnění skupin D, DE, D1, D1E do 10. 9. 2008, získat na základě absolvování 35 hodin pravidelného školení profesní průkaz bez zkoušky na úřadě.

Školení řidičů referentů dle zákona č.309/2006 Sb.

Toto školení se týká všech zaměstnanců, kteří řídí při plnění pracovních úkolů firemní nebo soukromé motorové vozidlo (do 3,5 tuny).

Zaměstnavatel je povinen dle zákoníku práce zajistit řádné proškolení zaměstnanců. Neriskujte vysoké pokuty za porušení této povinnosti.

Školení řidičů z povolání do 3500 kg dle zákona č.111/1994 Sb.

Školení musí absolvovat řidiči, kteří řídí motorové vozidlo v pracovněprávním vztahu a u něhož je řízení vozidla druhem sjednané práce. Dále se týká dopravců, kteří provozují dopravu a jsou zároveň řidičem motorového vozidla.

Jak se na školení přihlásit: